free web stats
David en Willemke Postma op hun trouwdag in 1952
<
David en Willemke Postma op hun trouwdag in 1952.
David en Willemke Postma trouwden op 20 augustus 1952.
David en Willemke Postma op hun trouwdag in
Het echtpaar links zijn Klaas en Baaije Zijlstra waren 25 jaar getrouwd. De man met sigaar is Klaas Kooistra, gehuwd met Willemke Zijlstra, ...
Jan Harmen en Antje Witzenburg – van der Meer met hun kinderen Trijntje, Fintje en Harmen [collectie A. A. Reitsma]
BeppewillemstadmetHesderenWip1940.jpg
meester Popke Heidema [detail uit collectiefoto Foestrumer Archief]
anne_kooistra_en_geertruidan_van_dam_05-11-1959.jpg
83 Peter en Jan Kooistra ±1952
Uit dit huwelijk:
Trouwdag Klaas en Yp van der Veen-van der Veen
Ate en Tetje van der Meulen [collectie Foestrumer Archief]
Hij kwam op 01 april 1913 te Groningen te overlijden. Zesendertig jaar oud. Mogelijk lag het gezin met hun schip in Groningen?
A Beautiful Thing is Never Perfect Muurcitaten, Motiverende Citaten, Beste Citaten, Favoriete Citaten
Willem Scholtens en zijn 2e vrouw Klaaske Luitjes Bultena
76 Huwelijksakte Johannes Postma en Doetje Jippes van der wal
Auke Klooster en Hendrikje Postma ...
De Ornitholoog
Willem vertrok met vrouw en 7 van de 10 kinderen van Drouwenermond op 8 april 1930 met de trein naar Eindhoven om bij Philips te gaan werken. Van hun huis ...
greetje_kooistra.jpg, greetje_kooistra___albert_jan_de_jong-1976.jpg ...
129; 24. 98 Uiltje Jans Postma ...
Uit ...
Als Bertha met Mozes de Levie trouwt wordt in de akten als geloof vermeld: Nieuw Israëliet. Ook de kinderen worden zo bij hun geboorte ingeschreven.
Amber Rowena (Amber) Luters ...
Mijn overgrootouders Van Veen:
3 Christina (Tineke) Sneiders, ...
53 huwelijksakte Eibert Postma en Jantje Bouma
Ze 224 H; 19. worden ...
Als niets meer helpt kan ik alleen nog maar LIEFDE geven!
Roos Tillema ...
114; 9.
Fotoalbum van Pieter en Durkje Loonstra
Bezuinigingen ouderenzorg
from the Keep Calm Gallery
Sinds 1992 verzamel ik gegevens, documenten, foto's van mijn naaste familie en hun gezamenlijke voorouders. Kortgezegd een genealogisch onderzoek.
Sape en Aafke met drie van hun kinderen, Yttje, Bram en Jan.
Heine Steenstra overhandigt de foto [foto Ulbe de Jong]
ca. 1910, Douwe Kornelis Beintema, Akke Jacobs Dijkstra en zonen Kees en Jacob [collectie Erik Dijkstra]
Gezin Kloosterman Achter v.l.n.r.: Trijntje, Lieuwe, Tsjallie met strik, David, Wietse
71 Annes Regnerus Kooistra - Teuntje vd Zijde-1954
223; 18.
1943 Trouwdag Pieter en Durkje Loonstra
Maandag 26 mei 2014 20.25 uur NL 2 69:liefde seks senior
1966 Pieter en Dieuwke Zwart met hun kinderen André, Annie, Harmen en Douwe
Frouck werden gevoerd, eveneens betreffende hun lijfrentebrieven.
_IN MEMORIAM 1940
De kolonisator heeft een koloniale machtsmatrix toegepast die alle dimensies van sociale existentie raakte. Mede door de wisselwerking van de matrixwaarden ...
peter_en_jan_kooistra__1952.jpg, peter_kooistra___leny_hansum-28-09-1979_.jpg
noodlottig ongeval
14 Gerard Vroom ...
Leentje Bosgraaf was voor haar huwelijk ( gehuwd in de gemeente Kollumerland op 22 mei 1909 met Marten van der Veen) dienstmeid bij Tjerk Reinders Spriensma ...
Antje Jelkes Boonstra [collectie Foestrumer Archief]
Andries Verhoek en Dieuwertje Klooster
Alle kinderen bij huwelijk Karel V.l.n.r.: Arjen, Jan, Griet, Karel, vrouw van Karel, Ritske, Joeke, Wybe
Meester en Juffrouw Ter Horst naast hun woning aan de Eelke Meinertswei 6
GerardPakeBeppetanteRoelfke.jpg
Jeroen van Merwijk gedicht Oud
7 Lena Cornelia (Lenie) Vroom ...
... 45-jarig huwelijk] [Krant ...
growing old is a privilege
25 jaar huwelijk Hillebrand Bos en Trientje Kloostra ...
Xi. Jan Johannes van der Kam geb.rotterdam 16 aug. 1891 sergeant kok
Mijn grootouders Koehoren:
joke_en_john_lakwijk.jpg
Subjects then read a description of some individual, and those who had held the warmer cup tended to rate the individual as having a warmer personality, ...
10 1921 Huw Akte Waling de Jong en Jitske van Driesum
... 35-jarig huwelijk]
57 Postma Overlijdensakte Ferwerderadeel 1888 Aktenummer A 25
39 Postma Doopinschrijving Tjitske Sijes Wiersema 17-02-1805
KC 27 mei 1981. Welmoed Sipma deponeert haar stembiljet in de bus. Op het stembureau: Heine de Bruin, Sjoerd van der Schaaf, Bartele Vries
Psalm 4:9: “In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis”.
L.A.E. Sluyterman is in 1816 de nieuwe eigenaar van de woning F 88 waar Huite Fokeles Bijlsma nog huurder van is (1816); huurt eerst van Pier Dirks Alta en ...
Popke Hoekstra met zijn gezin. Het is waarschijnlijk de trouwdag van zoon Keimpe, middenachter. Toen woonden ze inderdaad in het huis bij de Gerkusbrêge, ...
S.v.p. klikken voor grotere afbeelding
... te 's-Gravenhage, is geboren op woensdag 29 december 1897 te Amsterdam, is Nederlands-Hervormd gedoopt, is overleden op zaterdag 5 juli 1952 aldaar.
[Krant : 50-jarig huwelijk] [Krant ...
IMG_0037
WILLEM POLAK AMERSFOORT ALBER T ROESSINGH BIJ TERSCHELLING WILLEM K. E. DE RUYTER BUCHENWALDE BERNARD L.
95 Postma Overlijdensregister 1889, Ferwerderadeel, Aktenummer A89
en in 1952 besloot het gemeentebestuur de school, die toen nog 16 leerlingen telde, op te heffen. Het laatste hoofd der school was de heer K. ter Horst, ...
Sophie Redmond
Juffrouw Griet de Jong
Klaas en Willemke voor hun boerderij
Matty Betty (José) Kuitse ...
66 Postma Overlijdensregister 1879, Ferwerderadeel, Aktenummer A10
43 geboorteakte Jan Postma
Registratie van het huwelijk tussen Menso Huninga en Anna Coenders. GA, Ondertrouwboek, Coll. DTB, toeg.nr. 124, inv.nr. 162, folio 10v.
huisarts
Pake Pieke en Beppe Gerritsje. x 4 mei 1901 in Grouw.
Graf in Garsthuizen.
222; 17.
Catharina Bronsveld, * 19-10-1925, tr.: Johan Boot,
23 Huwelijk Jeanne & Robert 1944
44 overlijdensakte Jan Postma
Huwelijk Doedo Alhard Huninga, jonker van Oostwold in Oostwold, etc. etc en Anna Clara van Maniel. GA, DTB Oldehove, toeg.nr. 124, inv.nr. 345, folio 44.
'Case' Zuidema
en in 1952 besloot het gemeentebestuur de school, die toen nog 16 leerlingen telde, op te heffen. Het laatste hoofd der school was de heer K. ter Horst, ...
Uit dit huwelijk: 130; 25.